Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať listom na adresu: Pápežské misijné diela, P.O.Box 74, 814 99 Bratislava, telefonicky na číslo 02/529 64 916, alebo zaslaním emailu na adresu: info@localhost.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadané osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez vášho súhlasu.

Kontaktná osoba:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

Email: dpo @ kbs.sk

 Zabezpečenie ochrany osobných údajov platných pre Rímskokatolícku cirkev v Slovenskej republike nájdete TU.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu